Stilling ledig

Om Sordalgruppen
Sordalgruppen er eit konsern med dotterselskap representert i ei rekke ulike bransjar og tilbyr mellom anna tenester innan akvakultur, bygg- og anlegg, detaljhandel, eigendom og reiseliv. Gruppa er i sterk vekst og hadde i 2018 34 tilsette og ei omsetning på 24 millionar. Det er forventa ei auke i omsetninga på over 50% i 2019. Hovudkontoret ligg på Søreide i Sogn og Fjordane. Underavdelingar i Førde og Oslo.

Forretningsutviklar / Prosjektleiar

Med bakgrunn i rask og sterk vekst dei seinare åra ønskjer vi i Sordalgruppen no å styrke vår kompetanse innan forretningsutvikling og prosjektleiing. Vi søkjer ein person som kan vere med på å vidareutvikle selskapa som inngår i Sordalgruppa, og som kan vere med på å bygge opp vår reiselivsmerkevare Sognefjord. Forretningsutviklaren vil inngå i vårt leiarteam og bør sette pris på å jobbe strategisk, men også kunne gå inn og bidra med konkrete arbeidsoppgåver i dei ulike selskapa ved behov. Ein del reisedøgn må påreknast. Vedkomande vil også få personalansvar i Sordalgruppen.

Arbeidsoppgåver
– Definere, utvikle og iverksette strategiske planar og prosjekt for dei ulike selskapa i Sordalgruppen i samarbeid med leiargruppa.
– Bygge opp reiselivsmerkevara Sognefjord i samarbeid med leiargruppa.
– Vere ein fleksibel arbeidsressurs for dei ulike selskapa i Sordalgruppen, også med tanke på praktisk arbeid.
– Ha personalansvar for tilsette i Sordalgruppen.

Kvalifikasjonar
– Relevant erfaring eller utdanning innan økonomi og/eller marknadsføring, gjerne på bachelor- eller masternivå.
– Førarkort klasse B.
– Du bør kunne jobbe strukturert og ryddig med økonomi og økonomistyring.
– Du bør vere sjølvstendig, fleksibel og rask til å omstille deg mellom ulike prosjekt og arbeidsoppgåver.
– Du bør trivast i eit aktivt gründermiljø. Hos oss skjer det mykje, og raskt.
– Du bør brenne for å bygge opp selskap/prosjekt og sjå konkrete resultat av arbeidet.

Vi tilbyr
– Konkurransedyktige lønnsvilkår.
– Eit bonussystem som gir gode moglegheiter for dei som bidrar aktivt til vekst og resultat.
– Eigen firmabil.
– Fleksible og varierte arbeidskvardagar.
– Eit ungt og positivt arbeidsmiljø kjenneteikna av høgt tempo og stor takhøgde for idéar og innspel.

Sordalgruppen© 2019 |

Utvikla av Finurlig

finurlig.no